Ritiro Tinkoff - Saxo Gran Canaria 2014

Ritiro Tinkoff - Saxo Gran Canaria - Tinkoff - Saxo Training Camp - 10/12/2014 - Ivan Basso - foto Luca Bettini/BettiniPhoto©2014 Ritiro Tinkoff - Saxo Gran Canaria - Tinkoff - Saxo Training Camp - 11/12/2014 - Oleg Tinkov - Alberto Contador (Tinkoff - Saxo) - foto Luca Bettini/BettiniPhoto©2014 Ritiro Tinkoff - Saxo Gran Canaria - Tinkoff - Saxo Training Camp - 10/12/2014 - foto Luca Bettini/BettiniPhoto©2014 Ritiro Tinkoff - Saxo Gran Canaria - Tinkoff - Saxo Training Camp - 10/12/2014 - Alberto Contador (Tinkoff - Saxo) - foto Luca Bettini/BettiniPhoto©2014 Tinkoff - Saxo Pro - Team 2014 - 10 -12-2014 - Tristan Hoffman - Chris Anker Sorensen (Tinkoff - Saxo) - Ilario Biondi/BettiniPhoto© 2014
http://www.maglificiosantini.it